Camping

Camping

Det er per i dag innkjøring forbudt for bobiler og campingvogner på den private veien fra usland og inn til Regevika. Grunnen er at grusveien er smal og vanskelig å komme frem på, og snu med store biler. Det er også en vei som brukes til landbruksformål og man må kunne forvente å møte traktorer med redskap. 

Fra sesongen 2019 planlegger vi å legge tilrette for noen få utleieplasser for bobil i området lokalisert ved hovedhuset vårt, da stadig flere ønsker å feriere med bobil. 

Det vil bli mulighet for plasser med tilkobling av vann og strøm. 

Det er foreløpig ikke lagt tilrette for tømming av kloakk.